Where?

Hanoi
Latitude : 21.028472
Longitude : 105.854167
Radius: 30 km
Hanoi

Best of Workplaces Last computation: 2020-10-25


1

EMM'S CAFE

EMM'S CAFE

4.8 / 5
Coziness: 5.0 / 5
Kindness: 4.8 / 5
Quietness: 3.8 / 5
Wifi: 4.2 / 5
Community: 4.2 / 5

2

Azumi serviced office

Azumi serviced office

4.7 / 5
Coziness: 5.0 / 5
Kindness: 5.0 / 5
Quietness: 5.0 / 5
Wifi: 5.0 / 5
Community: 5.0 / 5

3

L'Apéro Hanoi

L'Apéro Hanoi

4.2 / 5
Coziness: 4.5 / 5
Kindness: 3.0 / 5
Quietness: 4.0 / 5
Wifi: 3.5 / 5
Community: 3.0 / 5

4

Work Room Four

Work Room Four

3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

5

The Hanoi Social Club
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

6

Cong Caphe
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

7

Joma Bakery Cafe
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

8

The Kafe
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

9

Home Coffee Store
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

10

Zenspace Vietnam
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

1

EMM'S CAFE

EMM'S CAFE

4.8 / 5
Coziness: 5.0 / 5
Kindness: 4.8 / 5
Quietness: 3.8 / 5
Wifi: 4.2 / 5
Community: 4.2 / 5

2

Azumi serviced office

Azumi serviced office

4.7 / 5
Coziness: 5.0 / 5
Kindness: 5.0 / 5
Quietness: 5.0 / 5
Wifi: 5.0 / 5
Community: 5.0 / 5

3

L'Apéro Hanoi

L'Apéro Hanoi

4.2 / 5
Coziness: 4.5 / 5
Kindness: 3.0 / 5
Quietness: 4.0 / 5
Wifi: 3.5 / 5
Community: 3.0 / 5

4

5Desire

5Desire

3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

5

Hub.IT

Hub.IT

3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

6

Work Room Four

Work Room Four

3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

7

ClickSpace

ClickSpace

3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

8

iHouse

iHouse

3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

9

CyberAgent Ventures

CyberAgent Ventures

3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

1

Joma Bakery Cafe
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

2

The Kafe
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

3

Home Coffee Store
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

4

Zenspace Vietnam
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

5

3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

6

Puku Cafe & Bar
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

7

The Hanoi Social Club
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

8

Cong Caphe
3.6 / 5
Coziness: 0.0 / 5
Kindness: 0.0 / 5
Quietness: 0.0 / 5
Wifi: 0.0 / 5
Community: 0.0 / 5

Staff pick

 • CyberAgent Ventures

  7 Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hà Nội, Vietnam
 • Hub.IT

  2 Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
 • Joma Bakery Cafe

  22 Lý Quốc Sư, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
 • Cong Caphe

  35A Nguyen Huu Huan, Hoan Kiem District, Hanoi